Afdelingsbestyrelsen

bestyrelsen@gbakken.dk
Galgebakken Øster 10, 7A

Denne mail går til alle
bestyrelsens medlemmer.

Ejendomskontoret

Telefon: 88 19 02 15
galgebakken@bo-vest.dk
Personlig henvendelse: Alle hverdage 8.00 - 8.30 samt onsdage 17.00 - 18.00
Telefonisk henvendelse:
Alle hverdage 08.30 – 10.00 samt onsdage 16.00 - 17.00

Udlånet

Telefon: 43 64 70 75
udlaan@gbakken.dk
Udlånskontoret: Torv 2-14 D
Tirsdag-fredag kl. 16.30-18.00
Lørdag kl. 10.30-11.30

Galgebakkeposten
01
Mødereferater
02
 Beboerhuset
03
Der sker mere på Galgebakken

Tidligere nyhedsopslag Klik her!

Nyheder


Om Tectum køkkener

Det blev for nylig meddelt i Byggeposten, at Tectum køkkenet ikke længere vil være et muligt valg efter renoveringen af GB.

Det gav anledning til en korrespondance mellem GAB og Kristian Overby fra Bo-Vest

Spørgsmål og svar kan læses – her.

Galgebakkens Regnskab 2021

Torsdag den 7. april 2022 kl. 19.00 afholdes der Beboermøde med valg til GAB’s bestyrelse. I denne uge husstandsomdeles dagsorden med bilag til mødet til alle beboere.

Regnskabet for 2021 skal behandles her. Der vil komme en oversigt over nøgletallene med i materialet, men ikke hele regnskabet. Du kan se det fuldstændige, reviderede regnskab – her!

Problemer med at stemme til HOFOR

Galgebakkens bestyrelse har modtaget en beklagelse med en forklaring på, hvorfor beboere i Galgebakken har svært ved at stemme ved valget af forbrugerrepræsentanter vedrørende vand og spildevand i HOFOR. 

Læs brevet – Klik her!